Centipede

Post and beamový rodinný dům zapuštěný do čtyřúrovňové zahrady s bazénem. Stavba maximálně otevřená do zahrady, svým hmotovým a funkčním uspořádáním, chrání soukromí svých obyvatel vůči ulici.