Quatro

Vila se skládá ze tří navzájem propojených hmot seskupených kolem vnitřního atria a čtvrtého polootevřeného bloku krytého stání s úložný boxem. Parkovací blok tak vytváří druhý štít domu jež odcloňuje ulici od samotného vstupu do domu.